PERSONVERN OG DATASIKKERHET

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS SHADEZ

Shadez er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss. 

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: kundeservice@shadez.no. Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side: https://shadez.no/account

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Shadez samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Dette avhenger av hvem du er og hvordan Shadez kom i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene 

Gjennomføre en bestilling på Shadez.no: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Opprette en konto på Shadez.no. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dette skjer med ditt samtykke. 

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon per e-post. Navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som følge av henvendelsen.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS MYSTUFF

Shadez er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss. 

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: kundeservice@shadez.no. Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side: https://shadez.no/account

 

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Shadez samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Dette avhenger av hvem du er og hvordan Shadez kom i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene 

Gjennomføre en bestilling på Shadez.no: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Opprette en konto på Shadez.no. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dette skjer med ditt samtykke.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Shadez på SMS, e-post, internett og sosiale medier, vil Shadez utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre bedrifter/selskaper.

Shadez bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per dags dato:

Klavyio & Mailchimp . Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer

Logistikkgruppen AS. Personopplysninger (Navn, adresse, telefonnummer, e-post) – benyttes for å håndtere bestillinger. 

Google Analytics benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

Alle disse bedriftene har strenge rutiner og følger personvern reglene i EU/EØS og for leverandøren som er ansvarlig for utsendelse av e-post er underlagt Privacy Shield ettersom at de er registrert i USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Shadez dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Shadez som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig. 

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernloven, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.